Nåde

Nåde

Luther meinte nåden er ei gåve frå Gud. Kriteteriet for å få den er å takka ja. Dette var var utfordranda for samtida fordi kyrkja meinte folk måtte gjera seg fortent til Gud sin nåde. Kva betyr nåde for deg?

Kva er nåde?

Nåde er – samtale mellom unge voksneNy side - DEN NORSKE KIRKE OG NORGES KRISTNE RÅD

Illustrasjonsfoto: Stian Gustafsson

Bilete og illustrasjon er henta frå kirken.no


Del denne artikkel på e-post