Blomehelsing

Blomehelsing

Helga takkar for blomehelsinga ho fekk frå konfirmantane og foreldre/føresette.

Eg vart rørt då eg las kortet: 

Kjære Helga. Takk for tidi saman med deg. Alltid tilstades, lyttade, engasjert og strålande. Me håpar du trivst godt her i fjorden og ynskjer deg ein flott sommar og alt godt framover. Helsing frå konfirmantar og foreldre i Solheim, Sandnes og Frøyset sokn- 2017.

Eg kjende meg både verdesett for innsatsen med konfirmantane og velkomen i fjorden. 


Del denne artikkel på e-post