Soknerådsval!

Soknerådsval!

Det er valår for tre viktige innstansar i landet vårt: Fylke, kommune og sokneråd. 

Me håpar alle nyttar stemmeretten sin i alle tre innstansar. I år er det i tillegg eit historisk soknerådsval her i Masfjorden, for dei tre sokna vert til eitt. Det betyr at folk frå dei tre gamle sokna no skal styra kyrkja saman. Det har me stor tru på og trur vert eit positivt løft for kyrkjene og kyrkjelydane våre!  Så bruk stemmeretten din 9.september!

Her ser du lista over kandidatar til Masfjorden sokn: 
(Personar frå alle dei tre "gamle" sokna. Det vart trekt lodd om kva sokn som startar, så rekkjefølgja er: Sandnes, Solheim og Frøyset. Slik går det nedover lista.)

1. Harald Jostein Mjanger
2. Dina Dyrhovden
3. Rune Garmann
4. Atle Nordland
5. Bente Kvamsdal Håvåg
6. Ragnvald Tangedal
7. Gunnar Andvik
8. Joakim Haugsvær
9. Gunn Tove Skaar
10. Aril Andvik
11. Maja Aven Dahle
12. Anne Marit Fredriksen
13. Leif Bjarne Haukeland
14. Asle Sletten
15. Vidar Kvamsdal
16. Linn Andvik Lahti
17. Maria Haukeland
18. Jan Otto Daae
19. Vebjørn Aasgard
20. Torfinn Aga
21. Annbjørg Ynnesdal 
22. Thomas Børtveit
23. Ingfrid Sleire
24. Erlend Haugsvær
25. Svein Birger Haugsdal

 


Del denne artikkel på e-post