Masfjorden kyrkjelege fellesråd > Framsida
 • Det nye soknerådet
 • Ungdomsklubb!
 • Soknerådsval!
 • Tårnagentar!
 • LysVaken!
 • HalloVenn!
 • Babysong!
 • Slutt på informasjon om dåp i posten
 • Ungdomsleiarhelga - ein suksess!
 • Weekend for ungdomsleiarane!
 • Markering av 50-årskonfirmantar 2018!
 • Karnevalsgudsteneste!
 • FRØYSET KYRKJE
 • Solheim kyrkje
 • Sandnes kyrkje

Aktivitetar
Hald markøren over den enkelte gudstenesta for å få meir informasjon, eller trykk på ei av gudstenestene for å sjå den komplette gudstenestelista. 

Dagens bibelord

Aktuelt

Det nye soknerådet

Her er det nye soknerådet i Masfjorden sokn:    Les meir...

Ungdomsklubb!

   Les meir...

Soknerådsval!

   Les meir...

Påsken 2019

   Les meir...

Tårnagentar!

   Les meir...

LysVaken!

   Les meir...

HalloVenn!

   Les meir...

Babysong!

   Les meir...

Slutt på informasjon om dåp i posten

   Les meir...

Ungdomsleiarhelga - ein suksess!

   Les meir...

Weekend for ungdomsleiarane!

Leiartreningshelg for ungdomsleiarane i Masfjorden!    Les meir...

Markering av 50-årskonfirmantar 2018!

   Les meir...

Karnevalsgudsteneste!

   Les meir...

Dåpsskule

   Les meir...

Julestemning!

   Les meir...

Småstein i / rundt plantefelt på graver

Frå føresegner for kyrkjegardane i Masfjorden    Les meir...

kirken.no

Visling av ny biskop i Tunsberg

Søndag blir Jan Otto Myrseth vigslet til biskop i Tunsberg bispedømme. H.M. Kong Harald er til stede ved vigslingen, i Tønsberg domkirke.

Samisk representasjon på Ungdommens kirkemøte

- Vi lever i et samfunn der mange glemmer at samiske barns rettigheter til språk brytes hver dag, sier Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby. Fire samiske representanter er med for å påvirke hva som diskuteres i kirkedemokratiet gjennom Ungdommens kirkemøte i Stavanger.

Frihet til å leve

I år går Operasjon Dagsverk (OD) til KFUK-KFUM Global sitt arbeid til å fremme fred og rettigheter, i samarbeid med deres palestinske partnere.

Nyvalgt leder i kirkens utvalg for ungdomsspørsmål

- Jeg drømmer om at alle unge i Den norske kirke skal føle seg hjemme i kirka og bli møtt med respekt og omsorg, sier nyvalgt leder i kirkens utvalg for ungdomsspørsmål, Silje Håve Smørvik. For første gang har Ungdommens kirkemøte valgt lederen selv. Smørvik er den første lederen i kirkens ungdomsdemokrati som får tale- og forslagsrett i Kirkerådet og Kirkemøtet.

Kirkene sammen for likestilling og mot vold

"Torsdager i svart," den globale kampanjen mot kjønnsbasert vold, er ett av de konkrete utslagene av det tverrkirkelige arbeidet for rettferdighet og likestilling.

Tro og kirke