Konfirmasjonstida i MasfjordenKonfirmasjon i Masfjorden

Gjennom konfirmasjonstida i Masfjorden ønsker vi at konfirmantane i ein samanheng med gode opplevingar skal få i djupare forståing av den kristne trua handler om, kva den kan bety for viktige spørsmål i livet, og kva det er å ha ein plass i den kristne kyrkjelyden.
Ordninga vår er lagt opp i samsvar med den vedtekne Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja og i samsvar med denne, strekker den seg frå dei første samlingane i september til konfirmasjonssøndagane i april-mai.
Konfirmasjonstida har fire hovedelement - gudstenestedeltaking, to kortleirer (på Fjon Fjellkyrkje), tre lørdagssamlingar og konfirmantklubbkveldar. Dei to siste i det enkelt sokn, andre samlingar er felles for alle konfirmantane i Masfjorden.
Ei meir utførleg presentasjon av konfirmasjonstida kan ein finne ved å laste ned Orientering om konfirmasjonstida i Masfjorden.

Nyttige skjema og info

Ved å klikke på ein av titlane under, vil du finne skjema eller info du treng

Konfirmantkalender

Familiegudsteneste v/ Tone Marit H Dyrkolbotn Granneheimen 17.12.17 11:00
Gudsteneste v/ Tone Marit Håland Dyrkolbotn Masfjorden sjukeheim 24.12.17 12:00
Familiegudsteneste v/ Tone Marit Håland Dyrkolbotn Frøyset kyrkje 24.12.17 14:00
Høgtidsgudsteneste v/ Tone Marit Håland Dyrkolbotn Sandnes kyrkje 25.12.17 12:00
Høgtidsgudsteneste v/ Tone Marit Håland Dyrkolbotn Solheim kyrkje 26.12.17 11:00

Familiegudsteneste v/ Tone Marit H Dyrkolbotn

17.12.2017 11:00

Untitled

Kyrkjebok 4-åringane

 

Gudsteneste v/ Tone Marit Håland Dyrkolbotn

24.12.2017 12:00

Familiegudsteneste v/ Tone Marit Håland Dyrkolbotn

24.12.2017 14:00

Høgtidsgudsteneste v/ Tone Marit Håland Dyrkolbotn

25.12.2017 12:00

Høgtidsgudsteneste v/ Tone Marit Håland Dyrkolbotn

26.12.2017 11:00

Årsplaner


Konfirmantane


Nyttige lenker