Konfirmasjonstida i MasfjordenKonfirmasjon i Masfjorden

Gjennom konfirmasjonstida i Masfjorden ønsker vi at konfirmantane i ein samanheng med gode opplevingar skal få i djupare forståing av den kristne trua handler om, kva den kan bety for viktige spørsmål i livet, og kva det er å ha ein plass i den kristne kyrkjelyden.
Ordninga vår er lagt opp i samsvar med den vedtekne Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja og i samsvar med denne, strekker den seg frå dei første samlingane i september til konfirmasjonssøndagane i april-mai.
Konfirmasjonstida har fire hovedelement - gudstenestedeltaking, to kortleirer (på Fjon Fjellkyrkje), tre lørdagssamlingar og konfirmantklubbkveldar. Dei to siste i det enkelt sokn, andre samlingar er felles for alle konfirmantane i Masfjorden.
Ei meir utførleg presentasjon av konfirmasjonstida kan ein finne ved å laste ned Orientering om konfirmasjonstida i Masfjorden.

Nyttige skjema og info

Ved å klikke på ein av titlane under, vil du finne skjema eller info du treng

Konfirmantkalender

Familiegudsteneste v/ Tone Marit H Dyrkolbotn Fjon Fjellkyrkje 22.10.17 12:00
Salmekveld v/ Bjørn Magne Hansen Solheim kyrkje 22.10.17 18:00
Familiegudsteneste v/ Tone Marit H Dyrkolbotn Solheim kyrkje 29.10.17 11:00
Salmekveld v/ Bjørn Magne Hansen Granneheimen 29.10.17 18:00
Andakt v/ Tone Marit H Dyrkolbotn Masfjorden sjukeheim 31.10.17 16:00
Høgmesse v/ Tone Marit H Dyrkolbotn Sandnes kyrkje 05.11.17 11:00
Gudsteneste v/ Tone Marit Dyrkolbotn Frøyset kyrkje 05.11.17 14:00
Gudsteneste v/ Tone Marit H Dyrkolbotn Solheim kyrkje 05.11.17 17:00
Andakt v/ Tone Marit H Dyrkolbotn Masfjorden sjukeheim 14.11.17 16:00
Høgmesse v/ Tone Marit H Dyrkolbotn Solheim kyrkje 19.11.17 11:00
Familiegudsteneste v/ Tone Marit H Dyrkolbotn Frøyset kyrkje 26.11.17 11:00
Andakt v/ Tone Marit H Dyrkolbotn Masfjorden sjukeheim 28.11.17 16:00
Høgmesse v/ Tone Marit H Dyrkolbotn Sandnes kyrkje 03.12.17 11:00
Andakt v/ Tone Marit H Dyrkolbotn Masfjorden sjukeheim 12.12.17 16:00
Familiegudsteneste v/ Tone Marit H Dyrkolbotn Granneheimen 17.12.17 11:00

Familiegudsteneste v/ Tone Marit H Dyrkolbotn

22.10.2017 12:00

Untitled

Konfirmantleir

 

Salmekveld v/ Bjørn Magne Hansen

22.10.2017 18:00

Familiegudsteneste v/ Tone Marit H Dyrkolbotn

29.10.2017 11:00

Untitled

 

Salmekveld v/ Bjørn Magne Hansen

29.10.2017 18:00

Andakt v/ Tone Marit H Dyrkolbotn

31.10.2017 16:00

Høgmesse v/ Tone Marit H Dyrkolbotn

05.11.2017 11:00

Untitled

Invitasjon pårørande siste året

 

Gudsteneste v/ Tone Marit Dyrkolbotn

05.11.2017 14:00

Untitled

Invitasjon pårørande siste året

 

Gudsteneste v/ Tone Marit H Dyrkolbotn

05.11.2017 17:00

Untitled

Invitasjon pårørande siste året

 

Andakt v/ Tone Marit H Dyrkolbotn

14.11.2017 16:00

Høgmesse v/ Tone Marit H Dyrkolbotn

19.11.2017 11:00

Untitled

Kyrkjebok 4-åringane

Familiegudsteneste v/ Tone Marit H Dyrkolbotn

26.11.2017 11:00

Untitled

Kyrkjebok 4-åringane

 

Andakt v/ Tone Marit H Dyrkolbotn

28.11.2017 16:00

Høgmesse v/ Tone Marit H Dyrkolbotn

03.12.2017 11:00

Andakt v/ Tone Marit H Dyrkolbotn

12.12.2017 16:00

Familiegudsteneste v/ Tone Marit H Dyrkolbotn

17.12.2017 11:00

Untitled

Kyrkjebok 4-åringane

 

Årsplaner


Konfirmantane


Nyttige lenker