Konfirmasjonstida i MasfjordenKonfirmasjon i Masfjorden

Gjennom konfirmasjonstida i Masfjorden ønsker vi at konfirmantane i ein samanheng med gode opplevingar skal få i djupare forståing av den kristne trua handler om, kva den kan bety for viktige spørsmål i livet, og kva det er å ha ein plass i den kristne kyrkjelyden.
Ordninga vår er lagt opp i samsvar med den vedtekne Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja og i samsvar med denne, strekker den seg frå dei første samlingane i september til konfirmasjonssøndagane i april-mai.
Konfirmasjonstida har fire hovedelement - gudstenestedeltaking, to kortleirer (på Fjon Fjellkyrkje), tre lørdagssamlingar og konfirmantklubbkveldar. Dei to siste i det enkelt sokn, andre samlingar er felles for alle konfirmantane i Masfjorden.
Ei meir utførleg presentasjon av konfirmasjonstida kan ein finne ved å laste ned Orientering om konfirmasjonstida i Masfjorden.

Nyttige skjema og info

Ved å klikke på ein av titlane under, vil du finne skjema eller info du treng

Konfirmantkalender

Palmesundagsgudsteneste v/Reknes og Dyrkolbotn Granneheimen 25.03.18 19:00
Gudsteneste på sjukeheimen. Songstund på nystova kl. 13.00 v/Reknes og Dyrkolbotn. Masfjorden sjukeheim 29.03.18 12:00
Skjærtorsdagsgudsteneste v/Reknes, Bleikli og Dyrkolbotn. Fjon Fjellkyrkje 29.03.18 16:30

Palmesundagsgudsteneste v/Reknes og Dyrkolbotn

25.03.2018 19:00

Untitled

25.mars er palmesundag, og me feirar gudsteneste saman i Granneheimen.

Gudsteneste m/nattverd. Offer til Masfjordingen.

 

Vel møtt!

Gudsteneste på sjukeheimen. Songstund på nystova kl. 13.00 v/Reknes og Dyrkolbotn.

29.03.2018 12:00

Untitled

Gudsteneste på sjukeheimen - påsken som tema - klokka 12.00.

Songstund på Nystova etterpå, ca. kl 13.00.

Vel møtt!

Skjærtorsdagsgudsteneste v/Reknes, Bleikli og Dyrkolbotn.

29.03.2018 16:30

Untitled

Skjærtorsdagsgudsteneste på Fjon Fjellkyrkje klokka 16.30.

Det vert nattverd og kyrkjekaffi. Offer til Fjon Fjellkyrkje.

Gudstenesta er ved: Anne Merethe Reknes (kyrkjemusikar), Kristine Bleikli (teologistudent) og Tone Marit Håland Dyrkolbotn (sokneprest).

Vel møtt til ei triveleg stund, skjærtorsdag!

Årsplaner


Konfirmantane


Nyttige lenker