Konfirmasjonstida i MasfjordenKonfirmasjon i Masfjorden

Gjennom konfirmasjonstida i Masfjorden ønsker vi at konfirmantane i ein samanheng med gode opplevingar skal få i djupare forståing av den kristne trua handler om, kva den kan bety for viktige spørsmål i livet, og kva det er å ha ein plass i den kristne kyrkjelyden.
Ordninga vår er lagt opp i samsvar med den vedtekne Plan for trusopplæring i Den norske kyrkja og i samsvar med denne, strekker den seg frå dei første samlingane i september til konfirmasjonssøndagane i april-mai.
Konfirmasjonstida har fire hovedelement - gudstenestedeltaking, to kortleirer (på Fjon Fjellkyrkje), tre lørdagssamlingar og konfirmantklubbkveldar. Dei to siste i det enkelt sokn, andre samlingar er felles for alle konfirmantane i Masfjorden.
Ei meir utførleg presentasjon av konfirmasjonstida kan ein finne ved å laste ned Orientering om konfirmasjonstida i Masfjorden.

Nyttige skjema og info

Ved å klikke på ein av titlane under, vil du finne skjema eller info du treng

Konfirmantkalender

Olsokgudsteneste, Fjon Fjellkyrkje Fjon Fjellkyrkje 29.07.18 19:00

Olsokgudsteneste, Fjon Fjellkyrkje

29.07.2018 19:00

Untitled

Gudsteneste på Fjon Fjellkyrkje, Olsok.

Det vert rømmegraut, bål og fin stemning på Fjon denne kvelden.

Gudstenesta er ved Johannes Lyngset og Jens Linde. Dei vil òg gleda oss med vakker song.

Årsplaner


Konfirmantane


Nyttige lenker