Masfjorden kyrkjelege fellesråd > Livets gang > Dåp

 

Velkomen til dåp i kyrkja!

Det er høgtidsstemning i kyrkja. Klokkene ringer, og inn kjem prosesjonstoget med ei stolt storesyster som ber mugga med vatnet i. Bak kjem eit foreldrepar med eit lite barn i kvit kjole. Alle reiser seg. Bestemor tørkar ei tåre, onkel tek bilete. Det er klart for dåp i kyrkja!

Alle er velkomne til dåp i Den norske kyrkja. Tidlegare fekk kyrkja fødselsmelding om barn av medlem som vart fødd, men dette er det slutt på frå 1.oktober 2018. Difor vil ein ikkje lenger få informasjon om dåp i posten. Dersom de ønskjer dåp er det fint om de tek kontakt med kyrkjekontoret på telefon: 56166261 eller på epost.  

Hjarteleg velkomen til dåp i kyrkjene i Masfjorden!

 

Praktisk informasjonDet mest vanlege er å ha dåp når barnet er 3-5 mnd, men ingenting er i vegen for å ha det før, eller seinare.

Når ein har bestemt seg for å ha dåp, tek ein kontakt med presten - tlf 56 16 62 63 - og avtaler dato for dåp og for ein dåpssamtale. Ei oversikt over når kvar kyrkje har gudsteneste, finn ein her på framsida

Mellom éi og to veker før dåpen har foreldre og prest ein dåpssamtale saman. Då kan de enten koma til kyrkjekontoret, me kan møtast i kyrkja eller presten kan koma heim til dykk. 
I dåpssamtalen går me gjennom sjølve dåpshandlinga, og kva dåpen betyr. Det er og ein anledning til å bli betre kjent. Det er òg veldig kjekt om familien eller andre i dåpsfølgjet deltek i sjølve dåpshandlinga. Det kan vere gjennom tekstlesing, hjelp til å tørke dåpsbarnet på hovudet, eller andre oppgåver. Dette pratar me om i dåpssamtalen. Kanskje er det ein bror eller søster som vil tørka hovudet til lillebror i dåpen? 


Dersom ein ikkje bur i Masfjorden, men ynskjer dåp her, er det vanleg å melde om dåp også til kyrkjekontoret der ein bur, og ha dåpssamtale der.

Når ein melder til dåp, må ein gje opp barnet sitt namn og fødselsdato. Dette må ein som foreldre òg melde direkte til folkeregisteret, og det er mest praktisk at dette vert gjort før barnet blir døypt. Ein må vidare velje 2-6 fadrar. Dei må vera 15 år, og medlem av Den norske kyrkja eller andre kristne som kan stå inne for barnedåp. Dersom de har spørsmål om dette, er det berre til å ta kontakt med presten. 

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort