Kyrkja i Masfjorden

Den norske kyrkja i Masfjorden består av oss som høyrer til i henne, og av dei kyrkjene vi er velkomne til å bruke og gravplassane som vi har ansvar for å ta vare på. Via peikarane nedunder kan du lese litt meir om kyrkjene våre.


Du kan også lese om arbeidet som skjer i regi av Den norske kyrkja i Masfjorden, og om ulike tilskipingar og aktivitetar som vert arrangerte.
Du finn også informasjon om styringsorgana til Den norske kyrkja i Masfjorden.

Du finn peikarar til digitale versjonar av meldingsbladet vårt, "Masfjordingen", samt
peikarar til digitale gudstenester og andre arrangement som vi etter kvart vil leggje ut på internett.