Tilskipingar og aktivitetar


Nedunder finn ein peikarar til informasjon om tilskipingar og aktivitetar som Den norske kyrkja i Masfjorden arrangerer, åleine eller i samarbeid med andre.

Peikaren "Aktivitetskalender" fører fram til ein kalender med kortfatta informasjon om kvar planlagte tilskiping eller aktivitet.

Peikaren "Førehandsomtalar" gjev meir detaljert informasjon om einskilde av tilskipingane eller aktivitetane.

Vert det skrive noko om desse i etterhand, vil ein kunne lese det under peikaren "Attendeblikk".