Sokneråd og fellesråd


Nedunder er eit oversyn over dei som sit i Masfjorden sokneråd og fellesråd, med kontaktinformasjon til dei faste medlemene.

Soknerådet i Masfjorden

er sett saman av 10 valde representantar, samt sokneprest eller ein annan geistleg representant utnemnd av prosten dersom det ikkje er eigen sokneprest. Desse er dei valde representantane av soknerådet :

 • Rune Garmann, leiar i sokneråd og fellesråd, medlem av arbeidsutval og administrasjonsutval
  Tlf. 915 24 405  ***  Send e-post
 • Harald Mjanger, nestleiar
  Tlf. 478 88 857  ***
  Send e-post
 • Dina Merete Kallestad Dyrhovden, medlem av administrasjonsutval
  Tlf. 951 69 810  *** 
  Send e-post
 • Bente Kvamsdal Håvåg, leiar i Solheim kyrkjeutval
  Tlf. 976 77 674  ***
  Send e-post
 • Ragnvald Tangedal, leiar i Frøyset kyrkjeutval
  Tlf. 915 92 308  ***  
  Send e-post
 • Gunnar Andvik, leiar i Sandnes kyrkjeutval
  Tlf. 979 56 713  *** Send e-post
 • Anne Marit Birkeland Fredriksen
  Tlf. 414 30 571  *** 
   Send e-post
 • Atle Nordland
  Tlf. 900 26 582
    *** Send e-post
 • Maja Aven Dahle
  Tlf. 958 69 221  *** 
  Send e-post
 • Aril Andvik
  Tlf. 924 34 871  *** 
  Send e-post
 • Harald Sundsbø, geistleg representant
  Tlf. 959 76 864  *** 
  Send e-post

Kyrkjeverja er sekretær for sokneråd og fellesråd, men har ikkje stemmerett.

Vararepresentantar er :

 1. Jan Otto Daae
 2. Leif Bjarne Haukeland
 3. Ingfrid Olaug Hansen Sleire
 4. Svein Birger Haugsdal
 5. Annbjørg Ynnesdal

Masfjorden fellesråd

er sett saman av soknerådsmedlemene, pluss ein representant for Masfjorden kommune. I denne perioden er den kommunale representanten

 • Torill Torsvik Størkersen
  Tlf. 408 33 312  *** 
  Send e-post

Peikar til møteinnkallingar og saksdokument
Peikar til møtebøker