Velkomen til Masfjorden sokn si nye heimeside. Vi vonar du vil oppleve at det er enkelt å finne den informasjonen du vil ha tak i. Nedunder finn du tre felt :

  • Feltet "Livets gang" er ein peikar til informasjon om dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd.
  • Feltet "Kyrkja i Masfjorden" fører deg til informasjon om kyrkjene våre, om arbeidet som skjer der, og om dei som driv dette arbeidet.
  • Feltet "Kontakt oss" kan vere greitt å nytte dersom du vil nå einkvan som er tilsett eller tillitsvald i kyrkja vår.

Merk at du også kan finne denne informasjonen via menyane oppe på sida. ( På små skjermar er menyane skjult bak ikonet med tre små vassrette strekar. )

Oppe på sida finn du også ei teikning av eit forstørringsglas. Peikar du på det, opnar det seg eit eige søkjefelt som du kan nytte dersom du vil leite etter informasjon ved hjelp av stikkord.

Lukke til!

Nyhende og aktuelle saker

 

Og om litt er kaffen klar...

Eitt av smittetiltaka som vart innført i vår, var å droppe kyrkjekaffien. No kan vi ta opp att den hyggelege skikken.

Les meir

 

Tårnagenthelg

Bli med på å utforska klokketårn, symbol og bibelforteljingar i kyrkja!

Les meir

 

Ny ordning for gudstenester er på trappene

Soknerådet har sett ned eit eige utval med sokneprest, organist og tre soknerådsmedlemer  for å sjå på dette.

Les meir

 

Gudstenester i Sandnes kyrkje kl.12:00

Soknerådet har vedteke at prøveordninga med å ha gudstenester i Sandnes kyrkje kl.12:00, skal halde fram ei stund.

Les meir

Dersom du vil lese fleire artiklar, kan du peike og klikke her.

Gudstenester, tilskipingar og aktivitetar

Her ser du dei fire aktivitetane som kjem fyrst i kalenderen. Peikar og klikkar du der det står "Se hele kalenderen" i avsnittet under, vil du få eit samla oversyn over alle gudstenester, tilskipingar og aktivitetar som til ei kvar tid er registrerte i kalenderen.