Dette skjer i Solheim kyrkjekrins


Nedunder finn du peikarar til artiklar som handlar om tilskipingar som er planlagde eller gjennomførte i Solheim kyrkjekrins.

 

Og om litt er kaffen klar...

Eitt av smittetiltaka som vart innført i vår, var å droppe kyrkjekaffien. No kan vi ta opp att den hyggelege skikken.

Les meir

 

Konfirmasjonsgudsteneste i Solheim kyrkje

Søndag 20. september, som er 16. søndag i treeiningstida var det endeleg duka for konfirmasjonsgudsteneste i Solheim kyrkje.

Les meir

 

Konfirmantpresentasjon i Solheim

Les meir