Styringsdokument


Arbeidet i kyrkja er i stor grad styrt av lover, forskrifter og lokale vedtekter.
Sentralt gitte lover og forskrifter er sokalla sentrale styringsdokument.
Lokale reglement, vedtekter og planar er sokalla lokale styringsdokument.

Nedunder finn du peikarar til eit utval av desse.