Masfjordingen


"Masfjordingen" er eit meldingsblad som vert gitt ut i samarbeid mellom Masfjorden sokn og Masfjorden kommune. Bladet vert delt ut til alle husstandar i kommunen, og det er mogleg for utanbygds folk å få bladet tilsendt mot ei godtgjersle.

"Masfjordingen" vil også verte lagt ut elektronisk, og kan lastast ned frå denne sida.