Livets gang


Mange møter kyrkja gjennom små og store hendingar i livet. Her på heimesida vår har vi samla informasjon om dåp, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Peikarane under fører til sider med informasjon om dei emna de vil vite meir om.

Du er sjølvsagt også velkomen til å ta kontakt direkte, anten ved å ta ein telefon, sende oss ein e-post* (Av omsyn til personvernet vil ein på det sterkaste rå ifrå at forespurnader eller andre henvendingar som kan innehalde personopplysningar, går via e-post.) eller eit brev, eller ved å avtale eit møte med oss på kyrkjekontoret.