Nytt frå drifta


Informasjon frå kyrkjekontoret og soknerådet som handlar om drifta av Masfjorden sokn, vil etter kvart verte lagt ut her.

 

Ny ordning for gudstenester er på trappene

Soknerådet har sett ned eit eige utval med sokneprest, organist og tre soknerådsmedlemer  for å sjå på dette.

Les meir

 

Gudstenester i Sandnes kyrkje kl.12:00

Soknerådet har vedteke at prøveordninga med å ha gudstenester i Sandnes kyrkje kl.12:00, skal halde fram ei stund.

Les meir

 

Skeive gravminne?

Har de ansvar for ei grav med skeiv gravstøtte?

Les meir

 

Organist ved pianoet

Konfirmasjonsgudstenestene i Frøyset kyrkje den 13. september vart gjennomført utan tonefylgje frå kyrkja sitt orgel.

Les meir