Dette skjer i Sandnes kyrkjekrins


Nedunder finn du peikarar til artiklar som handlar om tilskipingar som er planlagde eller gjennomførte i Sandnes kyrkjekrins.

 

Og om litt er kaffen klar...

Eitt av smittetiltaka som vart innført i vår, var å droppe kyrkjekaffien. No kan vi ta opp att den hyggelege skikken.

Les meir

 

Tårnagenthelg

Bli med på å utforska klokketårn, symbol og bibelforteljingar i kyrkja!

Les meir

 

Gudstenester i Sandnes kyrkje kl.12:00

Soknerådet har vedteke at prøveordninga med å ha gudstenester i Sandnes kyrkje kl.12:00, skal halde fram ei stund.

Les meir

 

Konfirmasjon i Sandnes kyrkje

Trusopplæraren sitt blikk før, under og etter konfirmasjonane i Sandnes kyrkje 6. september.

Les meir

 

Konfirmantpresentasjon i Sandnes

Les meir