Gode samarbeidspartnarar


Den norske kyrkja i Masfjorden står ikkje åleine i arbeidet med å tene folket her.

Nedunder finn du nokre av dei gode kreftene vi er på lag med, med peikarar til heimesidene deira.