Dette skjer i Frøyset kyrkjekrins


Nedunder finn du peikarar til artiklar som handlar om tilskipingar som er planlagde eller gjennomførte i Frøyset kyrkjekrins.

 

Og om litt er kaffen klar...

Eitt av smittetiltaka som vart innført i vår, var å droppe kyrkjekaffien. No kan vi ta opp att den hyggelege skikken.

Les meir

 

Konfirmantar i Frøyset

"Dette er ei konfirmasjonsgudsteneste ulik alle andre," sa sokneprest Harald Sundsbø i talen sin. Det hadde han heilt rett i!

Les meir

 

Organist ved pianoet

Konfirmasjonsgudstenestene i Frøyset kyrkje den 13. september vart gjennomført utan tonefylgje frå kyrkja sitt orgel.

Les meir

 

«De er verdfulle, akkurat slik som de er.»

Dette var ein viktig bodskap i undervisningsleiar Helga Ekehaug si helsing til dei nye konfirmantane i Frøyset kyrkje.

Les meir