Kyrkjene våre


Utsnitt av altertavla i Sandnes kyrkje.

I Masfjorden er det fem hus som vert nytta til gudsteneste og kyrkjelege handlingar. Det er dei tre soknekyrkjene våre, Frøyset, Sandnes og Solheim, samt Fjon fjellkyrkje og Granneheimen på Kvingo.

Nedunder er peikarar til sider med ein kort presentasjon av kvar av dei tre soknekyrkjene våre. Nede på desse sidene kan ein finne informasjon om hendingar og tilskipingar som er planlagt eller gjennomført i den einskilde kyrkja.