Kyrkjeutval


Då Frøyset, Sandnes og Solheim sokn skulle slåast saman til eitt Masfjorden sokn, var ein svært oppteken av å sjå til at det skulle vere nær kontakt mellom sokneråd og dei som sokna til dei ulike kyrkjene.

Løysinga vart å etablere eitt kyrkjeutval for kvar kyrkjekrins. Medlemene i desse utvala er henta frå listene til soknerådsval, og dei skal helst bu i krinsen til den kyrkja dei sit i utvalet for. 

Det er utarbeidd retningsliner for kyrkjeutvala - desse kan ein lese ved å peike og klikke her.

Nedunder er eit oversyn over kven som er medlemer i dei ulike kyrkjeutvala.

 

Frøyset kyrkjeutval

 • Ragnvald Tangedal, leiar
 • Jan Otto Daae          
 • Annbjørg Ynnesdal          
 • Ingfrid Sleire          
 • Gunn Tove Skår

Sandnes kyrkjeutval

 • Gunnar Andvik, leiar          
 • Leif Bjarne Haukeland          
 • Svein Birger Haugsdal          
 • Linn Andvik Lahti

Solheim kyrkjeutval

 • Bente Kvamsdal Håvåg, leiar          
 • Asle Sletten          
 • Joakim Haugsvær          
 • Maria Haukeland          
 • Torfinn Aga