Gravferd


Gravferda er den siste handlinga fellesskapet gjer for eit menneske. Dette er ei viktig hending, der familie og vener samlast for å ta farvel med den avlidne.

Vi takkar for livet som har vore, og overlet den avlidne i Guds varetekt. 

Den norske kyrkja har lagt ut ein del informasjon om gravferd, som du når ved å peike og klikke her.

Nedunder er informasjon knytt til gravferder i Masfjorden.

 

Gravferd i Masfjorden

Når ein av våre nære og kjære dør er det ein del som skal organiserast. 

Les meir