Artikkelarkiv


Her vil du finne fleire artiklar som er publiserte på denne heimesida, ordna kronologisk etter når dei var publiserte.

Dersom du ikkje finn ein artikkel du er på jakt etter, kan det tenkjast at den er lukka for gjennomlesning. Då kan du nytte søkefunksjonen til å finne informasjonen du vil ha tak i. Dette gjer du slik :

Trykk på lupa du finn oppe til høgre på skjermen.

Skriv inn stikkord, og trykk "Enter" - eller "Gå", dersom du nyttar telefon.

Du vil då få opp ei liste med peikarar til innhald som inneheld stikkordet du har nytta.

Lukke til!

 

Og om litt er kaffen klar...

Eitt av smittetiltaka som vart innført i vår, var å droppe kyrkjekaffien. No kan vi ta opp att den hyggelege skikken.

Les meir

 

Tårnagenthelg

Bli med på å utforska klokketårn, symbol og bibelforteljingar i kyrkja!

Les meir

 

Ny ordning for gudstenester er på trappene

Soknerådet har sett ned eit eige utval med sokneprest, organist og tre soknerådsmedlemer  for å sjå på dette.

Les meir

 

Gudstenester i Sandnes kyrkje kl.12:00

Soknerådet har vedteke at prøveordninga med å ha gudstenester i Sandnes kyrkje kl.12:00, skal halde fram ei stund.

Les meir

 

Konfirmasjonsgudsteneste i Solheim kyrkje

Søndag 20. september, som er 16. søndag i treeiningstida var det endeleg duka for konfirmasjonsgudsteneste i Solheim kyrkje.

Les meir

 

Konfirmasjon i Sandnes kyrkje

Trusopplæraren sitt blikk før, under og etter konfirmasjonane i Sandnes kyrkje 6. september.

Les meir

 

Skeive gravminne?

Har de ansvar for ei grav med skeiv gravstøtte?

Les meir

 

Konfirmantar i Frøyset

"Dette er ei konfirmasjonsgudsteneste ulik alle andre," sa sokneprest Harald Sundsbø i talen sin. Det hadde han heilt rett i!

Les meir

 

Organist ved pianoet

Konfirmasjonsgudstenestene i Frøyset kyrkje den 13. september vart gjennomført utan tonefylgje frå kyrkja sitt orgel.

Les meir

 

Konfirmantpresentasjon i Sandnes

Les meir

 

Konfirmantpresentasjon i Solheim

Les meir

 

«De er verdfulle, akkurat slik som de er.»

Dette var ein viktig bodskap i undervisningsleiar Helga Ekehaug si helsing til dei nye konfirmantane i Frøyset kyrkje.

Les meir