Masfjorden kyrkjelege fellesråd > Livets gang > Gravferd

Søk etter gravlagde på gravplassane

Her kan du sjå både gravlagde på våre gravplassar, og komande seremoniar.
Masfjorden kyrkjelege fellesråd
Austfjordvegen 2724
5981 MASFJORDNES
Telefon: 56 16 62 61