Masfjorden kyrkjelege fellesråd > Livets gang > Konfirmasjon > Planer og praktisk ino
Utsendte informasjonsbrev

Påmelding til konfirmasjonstida
Påmelding til konfirmasjonstida skjer ved å sende innmeldingsskjema saman med utfylt skjema for helseinformasjon til Prestekontoret i Masfjorden, Kommunehuset, 5981 Masfjordnes (sjå spalte til venstre for nedlasting av skjema).
Når det gjeld Skjema for helseinformasjon, er det viktig å merke seg at dette blir handsama strengt konfidensielt. Det vil sei at det blir oppbevart utilgjengeleg for andre enn prest og diakoni- og undervisningsleiar, som også er dei einaste som les det. Opplysningane blir ikkje registrert elektronisk, og skjema blir makulert når konfirmasjonstida er forbi.
Frist for innmelding til konfirmasjonsåret 2014-15 er sett til fredag 22.august. Men dersom nokon etter dette skulle ønske å melde seg på, kan ein ta kontakt med prestekontoret.
Årsplaner


izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort